شهروند- آزاده داودی:  به تازگی کاشف به عمل آمده است که نیش نوع خاصی از کنه که به “تک ستاره” شهرت دارد باعث ایجاد آلرژی شدید به گوشت قرمز می شود. این کنه که از بومیان  جنوب شرقی آمریکاست توانسته است در طی سالیان راه خود را به کانادا باز کند و تعداد آن در کانادا رو به افزایش است. دلیل نامگذاری این کنه به کنه “تک ستاره” این است که یک خال سفید پشت نوع ماده آن وجود دارد. این کنه در هنگام نیش زدن یک ماده خاصی را وارد خون شخص می کند که این ماده باعث آلرژی بسیار شدید و خطرناکی درمقابل مصرف هرنوع گوشت قرمز می شود.

یکی از افرادی که مورد اصابت نیش این پشه قرار گرفته است می گوید که شکارچی است و از اینکه نمی تواند گوشت قرمز شکار را مصرف کند و باید تنها نظاره گر باشد ناراحت است.

حدود دو سال طول کشید تا دکتر آلرژی این فرد را تشخیص دهد. او در سال ۲۰۱۵ و در هنگام مصرف همبرگر دچار تورم در ناحیه گلو و حمله شدید آلرژی شده بود.  هنوز درمان قطعی برای این نوع آلرژی پیدا نشده است و تنها راه مناسب برای دوستداران گوشت قرمز اجتناب از نیش این کنه است.