شهروند- آزاده داودی: یک زن کانادایی شکایتی را قبل از وقوع حادثه به دادگاه حقوق بشر انتاریو برده است که ظاهرا موثر بوده و تا حدودی جواب داده است. این زن که خواسته نامش فاش نشود برای جشن تولد همسرش به دنبال هتلی بود که در آن بتواند بدون پوشاندن پستان هایش به استخر برود، اما تمامی هتل هایی که این خانم با آنها تماس گرفت به او پاسخ منفی دادند و اعلام کردند که خانم ها نمی توانند بدون پوشاندن سینه ی خود در استخر هتل حضور داشته باشند.

بر اساس بخش اول قوانین حقوق بشر انتاریو هر فردی بدون در نظر گرفتن جنسیت باید خدمات یکسانی را دریافت کند و حق این را دارد که از تسهیلات یکسانی برخوردار شود. بر همین اساس همانطور که مردها در کانادا می توانند بدون پوشاندن پستان خود به استخر یا ساحل بروند زن ها نیز باید چنین حقی داشته باشند، زیرا بین پستان های مردان و زنان تفاوتی وجود ندارد.

این خانم تصمیم گرفت قبل از قرار گرفتن در چنین موقعیتی شکایتی را مطرح کند. جالب است که بعد از طرح این شکایت بسیاری از این هتل ها دستورالعمل خود را تغییر داده اند و به نظر می رسد که ترجیح داده اند تا در نهایت از قانون کانادا پیروی کنند.

اما یک پارک آبی در نزدیکی اتاوا همچنان بر سر حرف خود ایستاده است و می گوید که به دلیل حضور کودکان نمی تواند چنین اجازه ای را صادر کند. اما وکیل این خانم می گوید که این پارک آبی در واقع برخلاف قانون رفتار می کند. دلیل این عدم پذیرش تنها تابوی تفاوت بین پستان زنان و مردان است که بزرگسالان سعی می کنند در ذهن کودکان حک کنند و واقعیت ندارد.