شهروند- آزاده داودی: خردل سیر نوع خاصی از گیاه خردل است که برگهایی سبز با گل های ریز سفید بر روی آن دارد. این گیاه طعم سیر می دهد و برای همین خردل سیر نامیده می شود. خلاف ظاهر زیبا و مزه دلنشین سیر که می تواند طعم دهنده خوبی برای غذا بویژه پاستا به شمار رود، این گیاه یک آفت بسیار جدی برای جنگل های انتاریو است و سالهاست که با گسترده تر شدن باعث آسیب زدن به این مناطق شده است. خوردن این گیاه هیچ ضرری ندارد و به عنوان طعم دهنده بسیاری از غذاها استفاده می شود. بر همین اساس سازمان حفاظت از طبیعت کانادا از مردم می خواهد که این آفت خوشمزه را هرچه بیشتر در برنامه غذایی شان قرار دهند.

خوردن این نوع خردل می تواند علاوه بر خوشمزه کردن غذا کمک بزرگی به جنگل های انتاریو کرده و آنها را از آسیب های جدی محافظت کند. این نوع گیاه خردل در اوایل قرن ۱۹ میلادی به عنوان یک طعم دهنده غذا از اروپا به کانادا آورده شد. این گیاه خردل به دلیل این که برای رشد نیاز به هیچ شرایط خاصی ندارد می تواند در مدت زمان کوتاهی مانند هر علف هرز دیگری رشد کند و در نتیجه سموم داخل این گیاه به ریشه گیاهان و درختان دیگر آسیب وارد می کند. این آفت گیاهی خوشمزه مانند فرشی زیبا بر زمینه ی جنگل ها گسترش می یابد. اگر می خواهید نقش مهمی در حفاظت از جنگل های انتاریو داشته باشد این آفت گیاهی خوشمزه را بیشتر بخورید.