اولین روز فصل جدید پارلمان‌ها همیشه داغ است. دوشنبه این هفته هم استثنایی بر این قاعده نبود، بخصوص که یک سال بیشتر به انتخابات استانی نمانده است.

دالتون مک‌گینتی، نخست‌وزیر لیبرال انتاریو، بر خلاف معمول چندین بار صدایش را بالا برد و در مقابل اتهامات همتای محافظه‌کارش ایستاد و او را متهم کرد که «برنامه‌ای مخفی» دارد و می‌خواهد کارهایی که دولت قبلی محافظه‌کار، دولتِ مایک هریس، کرده تکرار کند، مثل بستن بیمارستان‌ها و سایر کاهش خدمات دولتی.

تیم هوداک، رهبر حزب محافظه‌کار، با اشاره به مالیات هماهنگ فروشِ ۱۳ درصدی، بالا رفتن قیمت‌های برق و «مالیات محیط زیستی» که البته لیبرال‌ها خودشان زود جمعش کردند، دولت مک‌گینتی را به ولخرجی از جیب مردم متهم کرد. هوداک گفت: «بعد از هفت سال خیلی روشن شده که نخست‌وزیر ته قلبش فکر می‌کند خانواده‌های انتاریو ظرفیت بی‌پایانی دارند که خرج هر فکری که گروهش خوابش را می‌بینند، بدهند».

آندریا هروات، رهبر نیودموکرات‌ها، نیز گفت: «(مردم) نگران برآمدن از پس خرج‌ها هستند».

مک‌گینتی در پاسخ هوداک را متهم کرد که راه مایک هریس، فردی که البته حامی پر و پا قرص هوداک بود و هست، را دنبال می‌کند و می‌خواهد به خدمات دولتی حمله کند. نخست‌وزیر انتاریو گفت: «خانواده‌های انتاریو بهتر است از خودشان بپرسند برنامه مخفی محافظه‌کاران در زمینه خدمات درمانی چیست… چه بلایی قرار است سر بیمارستان‌ها و پرستاران و دکترهای مردم بیاید».

مک‌گینتی در بعدازظهر همین روز به دیدار مدرسه‌ی وستون رفت و در آن‌جا در سخنان خود از اقدامات اخیر دولتش در زمینه دبیرستان‌ها و کودکستان‌ها تعریف کرد و گفت دولتش دید بهتری نسبت به نگرانی‌های خانواده‌های انتاریو دارد.

نظرسنجی اخیر نشان می‌دهد رضایت مردم از مک‌گینتی چندان بالا نیست و او و هوداک در آرای عمومی بسیار نزدیک به هم هستند.