شاید یکی از مواردی که به آن توجه نشده ولی بسیار مهم است تاثیر مثبت احترام به مسایل آب و هوایی و تشکیل کنوانسیون های لازم برای کنترل گازهای گل خانه ای و گازهای احتراق از ماشین های بنزین سوز است. این موارد آنقدر ذهن اکثریت قریب به اتفاق مسئولان و مردم را از سال ۲۰۰۶ (البته جرقه آن از دهه ۷۰ میلادی به وجود آمده بود) به این طرف جلب کرده که همگی دیگر آن را بسیار جدی تلقی می نمایند و برای حفظ حیاتی ترین عنصر زندگی (هوا) راه های بیشماری را از آن جمله اختراع و استفاده از ماشین های برقی امتحان کرده و می نمایند.

امسال برای اولین بار چندین شرکت بزرگ و معظم اتومبیل سازی قول دادند که سهم بسزایی از تولیدات آینده خود را به ساخت اتومبیل های برقی اختصاص بدهند از آن جمله شرکت “ولوو” است که این مورد را رسمی اعلام نمود که از سال ۲۰۱۹ اتومبیل های برقی با قدرت مناسب، جاده های کشورهای مختلف را خواهند پیمود. به همین خاطر شرکت های بیمه با اتومبیل سازان همسو شدند و خریداران را تشویق نمودند تا از محصولات جدید استفاده بیشتری نموده و در عوض از تخفیفات بیشماری بهره ببرند.

شرکت بیمه “آویوا” همین امسال کنفرانس اطلاعاتی بزرگی راه اندازی نمود که عنوانش بیمه ارزانتر با رانندگی ماشین های برقی بود و از کارشناسان رشته های مختلفی دعوت به عمل آورده بود تا در این زمینه و فواید آن سخنرانی نمایند.

آقای گرگ سام ویل مدیر عامل و رئیس هیات مدیره شرکت بیمه آویوا در ادامه این مجمع بزرگ با ارایه جدول مقایسه ای از جوانب متفاوتی مزایای استفاده از اتومبیل های برقی را به حاضران نشان داد و بیان کرد که این یک عملکرد “برد برد” است و هم مصرف کننده اتومبیل ها و هم تولیدکنندگان به انضمام عموم مردم و حتی شرکت های بیمه از آن منتفع خواهند شد و این تصمیم گیری هیچ بازنده ای ندارد و از جانب دیگر آیندگان نیز از آن بهره مناسبی خواهند برد.

مهمترین مساله ای که به عنوان بازدارنده در این چرخه خودنمایی می نماید گران بودن باطری ماشین های برقی است که تولیدکنندگان با حمایت های دولتی در صدد هستند تا این مشکل را حل کرده و با تولید انبوه بر آن فایق شوند.

در این سناریو جای شرکت های تولید نفت و گاز کمی مسکوت است از آنجا که آنها در تامین سوخت ماشین های بنزینی سالیان سال است که حرف اول را می زنند لذا اگر تولید ماشین های برقی به صورت انبوه صورت پذیرد آن موقع است که آنها بایستی به دنبال بازارهای جدیدی باشند و این مطلب کمی برایشان نگران کننده خواهد بود.

در خاتمه سمینار شرکت بیمه آویوا همه متفق القول بودند که عصر جدیدی حاکم شده که بایستی هر چه سریعتر با آن منطبق شد تا از فرصت های مالی و پولی جدید بهره برد و در ثانی بازارهای جدید را شناخت و در تولیدات آتی از آنها استفاده نمود. فن آوری، تطبیق پذیری و انطباق راه های جدید بازاریابی است.

احترام به مصرف کننده و تبعیت از منافع آنها راه های کلیدی برای تولید و خدمت رسانی است.