ساوالان سسی: توحید رحیمی و ایرج نصیرزاده از شهروندان آذربایجانی روز جمعه ۱۹ شهریور ٨۹ توسط مامورین امنیتی بازداشت و به حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی تبریز در خیابان صائب منتقل شدند.

بازداشت این افراد به هنگام ورود به ورزشگاه سهند تبریز جهت تماشای بازی فوتبال تیم های تراکتورسازی تبریز و ذوب آهن اصفهان و تشویق تیم تراکتورسازی صورت گرفته است. مامورین امنیتی پس از مشاهده پیراهن های قرمز بر تن این افراد آنها را بازداشت کرده اند.

در جریان این بازی فوتبال تماشاگران تیم فوتبال تراکتورسازی شعارهایی همچون «آذربایجان وار اولسون، توتولانلار آزاد اولسون» (زنده باد آذربایجان ـ بازداشت شدگان آزاد شوند)، «تورک دیلینده مدرسه، اولمالیدیر هر کسه» (مدرسه به زبان ترکی)، «یاشاسین آذربایجان» (زنده باد آذربایجان)، «آذربایجان وار اولسون ایسته میین خوار اولسون» (آذربایجان زنده باشد و دشمنانش خوار شوند) سر دادند. به گفته شاهدان عینی عده ای دیگر از شهروندان آذربایجانی نیز در جریان این بازی بازداشت شده اند، اما از اسامی بازداشت شدگان اطلاع دقیقی در درست نیست.

بازداشت شدگان تاکنون تماسی با خانواده نداشته اند و مسئولان قضایی و امنیتی از دادن پاسخ به سئوالات خانواده ها مبنی بر دلیل بازداشت و اتهام این افراد امتناع می کنند. خانواده های رحیمی و نصیرزاده به شدت نگران شکنجه آنها در بازداشتگاه های نیروهای امنیتی و انتظامی هستند.