شهروند- آزاده داودی: شهرداری Pointe-des-Cascades در استان کبک اعلام کرد که لنگر کشتی نصب شده در پارک محله را که بر روی آن علامت صلیب شکسته آلمان نازی درج شده است، از جایش تکان نخواهد داد. قرار بود هفته گذشته بنیانگذار  Erasing Hate آقای کوری فلیچر به این مکان رفته و این مجسمه را از جایش بردارد که با مخالفت شهردار این محله روبرو شد.

شهردار معتقد است که این لنگر یادگار تاریخی جنگ جهانی دوم است و برای این منطقه ارزش تاریخی دارد. او می گوید که مردم Pointe-des-Cascades بسیار مهربان و نوع دوست هستند و دیدن این نماد آسیبی به روابط آنها نخواهد زد چرا که این نماد صلیب شکسته قبل از جنگ جهانی دوم نماد مذهبی و نشانگر خوش شانسی بوده است، اما متاسفانه در زمان جنگ جهانی دوم از آن سو برداشت می شود و از آن به بعد به عنوان نماد آلمان نازی شناخته شده است.

کوری فلیچر معتقد است که این صلیب شکسته دیگر نماد صلح و دوستی نیست و تنها ممکن است یادآور خشم و نفرت و نوع پرستی باشد. برهمین اساس از شهردار خواسته شده است تا با نصب پلاکاردی در کنار آن ارزش تاریخی آن را توضیح دهد و یا اجازه دهد تا این لنگر به موزه منتقل شود.