پرویز شفا

 

 

پرویز شفا استاد سینما، نویسنده و مترجمِ کتابها و مقالاتِ سینماییِ متعددِ ارزشمند در طولِ نزدیک به نیم قرنِ گذشته، دیشب، در شهر سانفرانسیسکو، در سن هفتاد و نُه سالگی از دنیای ما رفت. در گذشتِ این انسان بافرهنگ و شریف را که بر بسیاری از فیلمسازان و روزنامه نگاران و منتقدان سینمایی ایران حق استادی داشت، به ایرانیانِ فرهنگ و هنردوست و خانوادۀ آن زنده یاد، بویژه دخترش نیلوفر و برادرش سعید شفا تسلیت می گویم.

ناصر زراعتی