شهروند- استان انتاریو ، با داشتن ۶۱۱۵۰۰ نفر شهروند فرانسه زبان، بعد از کبک دومین استان کانادا از لحاظ جمعیت فرانسه زبان به حساب می آید. بر همین اساس دولت استانی انتاریو در پی آن است تا اولین دانشگاه فرانسه زبان این استان را در دان تاون تورنتو تاسیس کند.

به گفته ی یکی از مقامات، به زودی دولت انتاریو قوانین و مقررات مربوط به تأسیس این دانشگاه را معرفی خواهد کرد. فرانسه، زبان دوم رسمی در کانادا به شمار می آید و این نکته تاکید می شود که وجود جمعیت فرانسه زبان و افزایش آنها طی سالیان اخیر از نقاط قوت کاناداست. تاسیس این دانشگاه فرانسه زبان، اولین در نوع خود، در استان انتاریو، گامی اساسی و مهم در آموزش زبان فرانسه و تحصیل به این زبان در انتاریو محسوب می شود و بسیار به نفع فرانسه زبانانی است که به هر دلیلی در استان انتاریو ساکن شده اند و یا طی سالیان آینده به این استان خواهند آمد. از این جمعیت فرانسه زبان تنها ۴۳۰,۰۰۰ نفر در تورنتوی بزرگ ساکن هستند.

پیشنهاد داده شده است که این دانشگاه با همکاری با  Collège Boréal ، که شعبه های فراوانی در سرتاسر استان دارد اداره شود. برخی از رقیبان حزب لیبرال بر این باورند که طرح تأسیس این دانشگاه که بارها در دولت انتاریو مطرح شده است یکی دیگر از وعده های انتخاباتی کاتلین وین است.