شهروند- بسیاری از ساکنان محله Annex در تورنتو، از جمله مارگارت آتوود نویسنده معروف کانادایی، به ساخت یک کاندو ۸ طبقه در این محله اعتراض کرده اند. محله Annex  با جمعیتی بسیار کم در خیابان دَوِنپورت جنوب خیابان دوپونت قرار دارد. Annex یکی از محله های بسیار قدیمی تورنتو به شمار می رود و تاریخ آن به قرن ۱۹ میلادی می رسد. معترضان به این طرح ساختمانی می گویند که این مجتمع ساختمانی تجاوز به حریم شخصی آنهاست و آرامش محله آنها را به هم خواهد زد.

بسیاری از ساکنان این محله از افراد سرشناس و قدیمی تورنتو هستند و در میان آنها نام های آشنایی مانند مارگارت آتوود به چشم می خورد. شرکت اجراکننده این طرح ساختمانی می گوید که برای ساخت این کاندو تمامی قوانین شهری و محله لحاظ شده است و هیچ گونه نگرانی نباید وجود داشته باشد، اما ساکنان این محله قدیمی نظر دیگری دارند. آنها می گویند که ساخت این کاندو با این تعداد واحد و پارکینگ باعث ایجاد شلوغی بسیار زیاد در این محله می شود. همچنین ساخت این کاندو باعث خواهد شد تا مقداری از پوشش گیاهی این منطقه از بین برود که این امر نیز نگرانی فراوانی را بین ساکنان موجب شده است. برخی از بین بردن درختان را امری غیرقانونی می دانند و می گویند برای برداشتن درختان شهرداری نمی تواند به تنهایی تصمیم بگیرد و باید با مردم در آن منطقه مشورت شود.

این روزها ساخت کاندوهای بلند تبدیل به یکی از معضلات کلان شهر تورنتو شده است و شرکت های ساختمانی برای کسب منفعت بیشتر ملاحظات زیست محیطی و ترافیکی را اغلب نادیده می گیرند.