شهروند-  بیماری لیم از طریق نیش کنه آلوده به انسان منتقل می شود. این بیماری در ابتدا علائم خاصی ندارد و  حتی گاهی محل نیش کنه دچار سوزش و خارش نمی شود و همین امر تشخیص بموقع این بیماری را دچار تعویق می کند، اما بعد از مدتی دایره های سرخ رنگی در اطراف محل نیش خورده به وجود می آید و فرد دچار سردرد، حالت تهوع، تب شدید، درد مفاصل و اسهال می شود.

به دلیل تغییرات آب و هوایی و گرم شدن کره زمین جمعیت کنه ها بخصوص در کانادا در سال های اخیر افزایش یافته است و همین امر باعث شده که میزان بیماری لیم نیز در کانادا در این سالها افزایش چشمگیری داشته باشد، اما نکته مهم این است که امکانات کافی برای تشخیص سریع این بیماری در کانادا وجود ندارد و پزشکان متخصص در درمان این بیماری، در کانادا پراکنده اند.

قرار است تا رقمی معادل ۴ میلیون دلار برای تحقیق درباره این بیماری توسط دولت اختصاص داده شود، اما بسیاری از افرادی که به طریقی از این بیماری آسیب دیده اند می گویند که این کار باید هرچه سریع تر انجام شود و امکانات موجود کافی نیست و باعث شده است که آنها اعتماد خود را به سیستم درمانی کانادا کم کم از دست بدهند.

جمعیت کنه ها در بخش های مرکزی و شرقی کانادا بسیار افزایش یافته است و حدود ۸۰ درصد جمعیت ساکن در این مناطق در معرض این کنه ها وجود دارند. بر همین اساس امکان نیش کنه و ابتلا به بیماری لیم نیز به همین میزان در این مناطق بیشتر است.