هر چه که به سال ۲۰۱۰ نزدیک می شویم، شور و هیجان المپیک زمستانی ونکوور در کانادا بیشتر می شود. حدود هشت ماه دیگر ماراتن مشعل المپیک در کانادا  …


شماره ۱۲۱۶ ـ پنجشنبه  ۱۲ فوریه ۲۰۰۹


 

هر چه که به سال ۲۰۱۰ نزدیک می شویم، شور و هیجان المپیک زمستانی ونکوور در کانادا بیشتر می شود.

حدود هشت ماه دیگر ماراتن مشعل المپیک در کانادا به راه خواهد افتاد.

۳۰ اکتبر ۲۰۰۹ مراسم ورود مشعل به ویکتوریا در بریتیش کلمبیا آغاز می شود و پس از آن مشعل از شهرهای مختلف بریتیش کلمبیا گذشته و در ۵ نوامبر به "اسب سفید" میرسد و پس از گذشتن از منطقه های مختلف این تریتوری که اقوام اولیه در آن ساکن هستند به تریتوری دیگری به نام "چاقوی زرد" می رسد و پس از آن از استانهای آلبرتا، منیتوبا، ساسکاچوان، انتاریو، نیوفاندلند، نوااسکوشیا، کبک، پرنس ادوارد آیلند، نیوبرانزویک و … می گذرد تا در روز ۱۲ فوریه ۲۰۱۰ برای مراسم افتتاحیه به استادیوم ونکوور وارد شود.

کانادا با توجه به مهارت در بازیهای مخصوص زمستانی، بویژه هاکی، اسکی و اسکیت روی یخ، و با توجه به میزبانی این مسابقات بسیار امیدوار است که ضمن کسب درآمد قابل توجه از این بازیها، مدال های بسیاری برای این کشور به ارمغان آورد.