شهروند ـ آزاده داودی: روز دوشنبه جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، طی یک جلسه پرسش و پاسخ در اولین کنفرانس زنان در جهان در تورنتو اعلام کرد که برای اضافه کردن بخشی مختص جنسیت به قانون NAFTA با مشکلات زیادی مواجه است. او ضمن سخنان خود ابراز داشت که بیشتر این مشکلات ناشی از تفکرات برخی از اعضای حزب محافظه کار در کاناداست. بنابر اظهارات ایشان پرداختن به مقوله هایی نظیر برابری جنسیتی و محیط زیست در اولویت برخی از اعضای این حزب در کانادا نیست و نسبت به دیگر مقوله های سیاسی و اقتصادی روز اهمیت کمتری دارد.

جاستین ترودو، به عنوان رهبر حزب لیبرال از همان ابتدای شروع کمپین های انتخاباتی برای نخست وزیری کانادا با شعار برابری جنسیتی به میدان آمد و بعد از نشستن بر صندلی نخست وزیری به وعده خودش عمل کرد و کابینه ای نیمی زن و نیمی مرد تشکیل داد. به اعتقاد او مسایلی همچون برابری جنسیتی و حفظ محیط زیست اتفاقا از مسایل بسیار بنیادی و حائز اهمیت در دنیای امروز است و بدون پرداختن به آنها نمی توان در قرن ۲۱ و در سال ۲۰۱۷ کاری از پیش برد.

برخی از اعضای حزب محافظه کار عقیده دارند که هم اکنون زمان پرداختن به مسایل اقتصادی و بیکاری است. جاستین ترودو اطمینان داد که علیرغم فشارهای موجود تمام تلاش های خود را به کار خواهد بست تا در مسیری که به اعتقاد او درست است حرکت کند.