عملیات تروریستی در هفته گذشته در لندن نشان از آن داشت که متاسفانه جریان ترور به ظاهر تمام شدنی نیستو هر روز ابعاد پیچیده تری به خود می گیرد. در این میان دست اندرکاران بیمه ای هم بیشتر توجه شان به این نکته جلب شده چرا که خسارت ها و غرامت های حاصله چه از نظر مالی یا جانی به هر صورت در زمره تعهدات ایشان طبقه بندی می شود.

خسارت های تروریستی در بیمه اموال شخصی(خانه و اتومبیل): اگر چه صراحتا در شرایط عمومی بیمه نامه ها چیزی مبنی بر تحت پوشش بودن آن ذکر نشده ولی خوشبختانه استثناء هم نشده است. از نظر حقوقی اگر خسارتی تحقق یابد خسارتش تحت پوشش است، البته شرکت های بیمه از طریق بیمه های اتکایی و بیمه حمایتی دولتی آن را بازیافت می نمایند.

این مورد در خصوص آپارتمانها هم صادق است ولی محدود به داخل هر آپارتمان می شود و فضاهای مشترک از جمله آسانسور، سالن اجتماعات، پشت بام، تاسیسات، زیرزمین، لابی(سرسرای ورودی) و سالن تفریحات تحت پوشش نیست مگر آنکه صراحتا مدیریت آپارتمان بیمه تروریستی خریده باشد.

در بیمه اتومبیل اگر خریدار بیمه ی تمام خطر یا بیمه بدنه خریده باشد آن موقع است که خسارت تروریستی قابل پرداخت است. بیمه شخص ثالث به خودی خود قابلیت پرداخت خسارت تروریستی را ندارد.

در بیمه های عمر غرامت های حاصله از عملیات تروریستی پوشش دارد. این موضوع به بیمه حادثه، سلامتی و از کارافتادگی هم تعمیم پیدا می کند.

 

خسارات تروریستی در بیمه اموال بیزینسی: تا قبل از فاجعه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به طور اتوماتیک در همه بیمه های بیزینسی پوشش لازم فراهم بود فقط یک حق قانونی برای شرکت بیمه در نظر گرفته میشد و آنهم امکان فسخ قرارداد بیمه بعد از گذشتن ۴۸ ساعت از اولین حادثه تروریستی بود ولی از سال ۲۰۰۲ به بعد شرکت های بیمه به این نکته پی بردند که بُعد خسارت و غرامت متفاوت است و بهتر است با هر ریسک به صورت ویژه برخورد شود.

 

استثناء در بیمه نامه های تروریستی: تنها موردی که غیر قابل پرداخت است و آنهم دلیلش مشخص نبودن میزان و درصد خسارت می باشد خسارت های حاصل از: انفجارات اتمی ـ شیمیایی ـ میکروبی است، البته همواره در زمره استثناء میتوان به شورش- بلوا- اغتشاش و جنگ های محلی و تظاهرات اشاره کرد.

 

پوشش بیمه از دست دادن درآمد بالفعل و یا به دست نیاوردن درآمدهای بالقوه: این مورد یکی از موارد بسیار حیاتی برای بیزینس های کوچک و بزرگ است چرا که با تحقق یک عملیات تروریستی مردم منطقه وحشت کرده و این مورد تا مدت زمانی همه بیزینس های موجود را دچار رکود می نماید و حتی ممکن است مسئولان بخواهند منطقه را بازبینی کرده و خیابانها را مسدود کنند که این مورد رکود را تشدید می کند. اگر بیمه بیزینسی دارای این پوشش باشد کلیه خسارت های حاصل از عملیات تروریستی هم قابل پرداخت است.

برای اطلاعات بیشتر از بیمه تروریستی با بروکر خود مشورت نمایید.