گزارشی که تا به حال توسط ریاست آتش نشانی تورنتو مخفی نگاه داشته بود نشان می دهد آتش نشانی شهرمان ناکارآمدی های بسیاری در پاسخ به تماس های ۹۱۱ دارد و از کندترین های آمریکای شمالی است

طبق این گزارش آتش نشانی تورنتو در تمامی زمینه ها از استانداردهای آمریکای شمالی عقب است

مشاوران نویسنده ی این گزارش می گویند اداره آتش نشانی تورنتو با بودجه ی ۳۷۰ میلیون دلاری خود نیاز به تغییراتی گسترده برای بهبود سرعت دارد.

این گزارش را شرکت دیو میچل در ونکوور تهیه کرد و انجام آن ۱۵۰ هزار دلار خرج روی دست مالیات دهندگان تورنتو گذاشت.

کمیسیون اطلاعات دولت استانی به شهرداری و آتش نشانی دستور داد گزارش را منتشر کنند و تاکید کرد که وقتی با هزینه ی مردم گزارشی تهیه می شود همیشه باید به سرعت انتشار یابد.