شهروند- از تاریخ اول جولای ۲۰۱۹ استفاده از کیسه ی پلاستیکی یک بار مصرف در استان جزیره ی پرنس ادوارد ممنوع است و در هنگام خرید از سوپر مارکت و مغازه ها دیگر به مشتریان کیسه ی پلاستیکی ارائه نمی شود.

جزیره ی پرنس ادوارد  اولین استانی در کاناداست که در آن استفاده از کیسه ی پلاستیکی یک بار مصرف ممنوع می شود. این تغییر بخشی از قانون کاهش مصرف کیسه های پلاستیکی است که به صورت یک لایحه خصوصی به مجلس ارائه شد و در نهایت با تلاش های نماینده ی حزب لیبرال ، آلن روچ (Allen Roach) به صورت قانون درآمد. روچ می گوید از این که مردم این استان با علاقه از این قانون استقبال کرده اند بسیار خوشحال است.

به گفته ی روچ پلاستیک نمی تواند از زندگی انسان حذف شود، اما می توان بخشی از آن را که بسیار آسیب زننده است از زندگی کنار گذاشت. این قانون چند استثنا هم دارد. به عنوان مثال صاحبان مشاغل می توانند برای مقاصد ایمنی مواد غذایی، تحویل دارو و خشک شویی از پلاستیک استفاده کنند. کمپانی ها همچنین اجازه دارند ذخیره ی پلاستیکی را که هم اکنون در اختیار دارند تا انتها مصرف کنند. مشتریان در هنگام خرید می توانند از پاکتهای کاغذی و یا ساک های پلاستیکی چند بار مصرف استفاده کنند.