شهروند- آزاده داودی: این روزها در تورنتو اگر می خواهید سیگار بکشید باید از هر در ورودی و یا خروجی حداقل ۹ متر فاصله داشته باشید. اگرچه این قوانین در برخی موارد نقض می شود، اما وجودشان نقطه امیدی برای افراد غیرسیگاری است و باعث می شود که به مراتب هوای سالم تری نسبت به شهرهایی داشته باشیم  که در آنها سیگار کشیدن در هر مکانی آزاد است.

هم اکنون در بسیاری از دانشگاه های کانادا مانند مک مستر در همیلتون، دال هاوزی و دانشگاه وینیپگ سیگار کشیدن در محوطه یا پردیس دانشگاه ممنوع است. خبرهای حاکی از آن است که دانشگاه تورنتو نیز در تلاش است تا چنین طرحی را پیاده  کند و کشیدن سیگار در پردیس دانشگاه را ممنوع اعلام کند. البته به نظر می رسد که تصویب چنین قانونی برای دانشگاه تورنتو که ساختمان هایش پیچیده در بافت شهری دان تاون تورنتو است کار چندان ساده ای نباشد، زیرا در بسیاری از مکانها نمی توان به راحتی مرزی بین زندگی شهری و زندگی دانشجویی در این دانشگاه قائل بود. اما اگر این اتفاق بیفتد به نفع افرادی است که سیگاری نیستند و این افراد می توانند در ساعاتی که از کتابخانه بیرون می آیند تا از هوای آزاد و تازه بهره مند شوند با دود سیگار مواجه نگردند.