شهروند- شاید بسیاری از ما در هنگام رانندگی در تورنتو بارها در پشت اتوبوس های سیاه و بزرگ پست UPS منتظر مانده باشیم و شاید ته دلمان از اینکه ترافیک زیادی به دلیل رفت و آمد این اتوبوس ها در شهر ایجاد شده است ناراحت شده ایم. این شرکت پست تصمیم گرفته است تا در طرحی جدید هم سرعت سرویس دهی و تحویل بسته های خود را افزایش دهد و هم به کاهش ترافیک در تورنتو کمک بزرگی کند.

در این طرح جدید شرکت پست UPS از دوچرخه های مشکی و ویژه ای که کابینی در عقب آن تعبیه شده است برای تحویل بسته ها به در منازل در تورنتو استفاده خواهد کرد.

شهردار تورنتو، جان توری، از مطرح شدن این طرح در شهرداری خبر داد و اعلام کرد که هم اکنون این طرح به صورت آزمایشی در نزدیکی دانشگاه یورک در حال انجام است.

از این دوچرخه های ویژه در شهرهایی نظیر سوئیس استفاده می شود و توانسته است به میزان زیادی به کاهش ترافیک کمک کند. هم اکنون زمان دقیق راه اندازی این پروژه اعلام نشده است، اما امید است که در صورت سربلند بیرون آمدن از طرح آزمایشی به زودی این دوچرخه ها فعالیت خود را در سطح شهر تورنتو آغاز کنند.