شهروند- آزاده داودی: این روزها بحث داغی درباره حقوق مرد میلیون دلاری Toronto Hydro   درگرفته است و بسیاری از اعضای شورای شهر تورنتو  بر این نظرند که آنتونی هاینز (Anthony Haines) باید به دلیل این میزان دستمزد پاسخگو باشد. آقای هاینز در سال گذشته توانسته است رقمی معادل تقریبا ۱,۰۰۰,۰۰۰ دلار درآمد داشته باشد که بخش زیادی از آن را پاداش  تشکیل می دهد. قرار بر این است که در انتاریو افرادی که در موسسات وابسته به دولت کار می کنند پاداشی معادل ۲۵% حقوق پایه دریافت کنند، اما ارقام نشان می دهد که بسیاری از مدیران ارشد این سازمان ها بسیار بیشتر از این میزان پاداش می گیرند و گاهی به ۶۰%  و یا حتی ۱۰۰% نیز می رسد.

این ارقام باعث شده است که این روزها آقای هاینز و بسیاری از مدیران ارشد دیگر موسسات تولید برق و آب تورنتو زیر ذره بین قرار بگیرند و انتظار می رود که برای این میزان دریافتی پاسخ قانع کننده ای داشته باشند.

این افراد اگرچه شغل های بسیار کلیدی دارند و وظایف زیادی بر عهده آنهاست، اما در واقع یک کار مدیریتی روتین را در ابعاد وسیع تری انجام می دهند و انتظار می رود که درآمدی مطابق اصول چنین کارهایی داشته باشند.