شهروند ـ شهرداری تورنتو قرار است آیین نامه ی برای جریمه ی عابران پیاده ای که هنگام عبور از عرض خیابان مشغول ارسال پیام با تلفن همراهشان هستند، تصویب کند.   دولت انتاریو گفته در این کار ممانعتی به وجود نمی آورد. به گفته ی استیون دل دوکا، وزیر حمل و نقل، شهرداری تورنتو برای تصویب آیین نامه نیازی به اجازه استان ندارد. بنابر اظهارت او، ایمنی جاده ها اولویت اول ماست و تمام کاربران جاده اعم از عابران پیاده باید در این امر همکاری کنند. بهتر است عابران پیاده نیز هنگام عبور و مرور سرشان را بالا نگه داشته و مراقب محیط اطرافشان باشند.

pedesterian

دل دوکا معتقد است که شهرداری ها می توانند به نفع جامعه آیین نامه هایی را تصویب کنند. برخی معتقدند که این آیین نامه عابران پیاده ی قربانی را در مظان اتهام قرار می دهد در حالی که بسیاری از قربانیان تصادفات از بین عابران پیاده ای بوده اند که حواسشان جمع بوده است، اما به گفته پلیس عابران پیاده هم اندازه ی رانندگان در ایجاد تصادفات مقصرند و چالش اصلی پلیس این است که به عابران پیاده بفهماند که حرف زدن با تلفن و فرستادن پیام کوتاه در ضمن راه رفتن خطرناک است.

برخی معتقدند که راننده ی حواس پرت و عابر حواس پرت هر دو به یک اندازه در ایجاد خطرات جاده ای مقصرند و باید جریمه شوند. تورنتو اولین شهری نیست که به این مساله توجه می کند. یکی از اعضای مجلس قانونگذاری نیوجرسی لایحه ای را در ماه آوریل ارائه کرد که براساس آن عابر پیاده ای که ضمن راه رفتن از تلفن همراه استفاده کند ۵۰ دلار جریمه خواهد شد. این لایحه هنوز در مراحل ابتدایی است. همچنین در سال ۲۰۱۴ یکی از اعضای شورای شهر کلگری تلاش کرد که بتواند  راه رفتن و فرستادن پیام کوتاه را مشمول جریمه کند، اما موفقیتی حاصل نشد.