محمد رحیمیان

سالها قبل، شاید بهتر است بگوییم در زمان والدین ما، اگر بزرگی از خانواده بیمار می شد اعضای دیگر، بخصوص فرزندان با دل و جان، آنها را حمایت می کردند. امروزه گرفتاری های شغلی، مسائل متعدد مالی و درگیری های مختلف، مانع از شکل گیری چنین رسیدگی به شیوه های گذشته می شود. بر طبق آمار، در دنیای امروز، در زمان بروز بیماری والدین، ۱۳درصد از فرزندان، آنها را از نظر روحی حمایت می کنند، ۷ درصد می توانند از نظر مالی تامین کننده خانواده باشند و ۴۷ درصد اشاره به این دارند که نمی دانند برای نگهداری والدینشان چه کنند و خودشان توان این کار را ندارند.

نمی توانیم بر کسی خرده ای بگیریم و یا قصد نداریم فرزندان امروز را بی مهر قلمداد کنیم که تغییر روش های زندگی، اجتناب ناپذیر به نظر می رسد و خوبی و بدی های خودش را با هم به همراه دارد و این وضعیت را خواه ناخواه باید نسل دیروز در مقابل نسل امروز بپذیرد.

شخصی می گفت برای فرزندش زحمت زیادی کشیده و او را بدون داشتن همسر بزرگ کرده و امروز که بیمار است او فرصت نگهداری و رسیدگی از  مادرش را ندارد. وی معتقد بود که چگونه یک مادر با آنهمه گرفتاری و مسئولیت توانسته فرزندش را بزرگ کند، اما وقتی داستان زندگی معکوس بر می گردد چنین برخوردی را از فرزند نمی بیند. این قصه امروز ما است که با همه تلخی باید آن را قبول کنیم. یک مادر با همه گرفتاری هایش همیشه برای فرزندش وقت دارد و فرزندان، نه با نخواستن که با نتوانستن روبرو هستند. فرزند امروزی ما لجام گسیخته و یا بی عاطفه نیست که گرفتاری های کاری، اجتماع متفاوت و رنگارنگش، آموزش محیط زندگی و دوستانش همه و همه او را به گونه ای متفاوت پرورانده و او گاه خسته از عدم درک این تفاوت و گیج از خواسته های به نظر عجیب والدین، به دوستانش پناه می برد.

عبور سن و گذر زمان آرام آرام نیاز به نگهداری را در هر یک از ما معنادارتر می کند. شاید در روزهای پر جنب و جوش جوانی مراقبت برایمان کلمه ای غریب و دور بوده، اما آهنگ زمان به مرور، کلمات فراموش شده دیروز را آشنا می کند. اکثر ما سالها فقط کار کرده ایم و منزلمان هم هنوز به بانکها بدهی دارد. برای داشتن پرستار و کسی که بتواند کارهای منزلمان را انجام دهد معمولا پولی نداریم. قرار هم نیست که ما امروز بیمار شده و فردا در این دنیا نباشیم. همه ما با احتمال رویارویی با روزهای ناتوانی جسمی و یا بیماری های سخت روبرو هستیم. آیا شما می دانید در چنین زمانی چگونه زندگی کنید؟

اگر در جایگاه یکی از والدین هستید پیش بینی لازم را از نظر مسائل مالی به عمل آورید تا در روز بیماری و یا از کار افتادگی، برای درمان، جدا از مشکلات روحی و روانی لااقل دغدغه های مالی نداشته باشید.

گرفتن بیمه ای در این خصوص به شما اعلام می دارد: اگر از ناآسودگی جسم در رنجید، آسودگی خیالتان را ما تضمین می کنیم.

 

*محمد رحیمیان کارشناس ارشد بیمه و سرمایه گذاری و عضو انجمن رسمی مشاورین متخصص بیمه و امور مالی کانادا است.

www.insufin.com

www.youtube.com/ sherkatbimeh