شهروند- کریستینا مارتینز روز سه شنبه ۱۷ اکتبر لایحه ای را برای بررسی به مجلس برد کهدر صورت تصویب آن زنان دیگر مجبور نخواهند بود به عنوان بخشی از یونیفرم کاری خود از کفش های پاشنه بلند استفاده کنند. این لایحه موجب خواهد شد تا اصلاحیه ای در قوانین بهداشت و ایمنی در محیط کار استان انتاریو انجام گیرد که بر اساس آن کارفرمایان نمی توانند کارمندان خود را مجبور کنند تا در محل کار از کفش های ناامن استفاده کنند. این لایحه که ” Putting Your Best Foot Forward Act” نام دارد به زنان در مشاغل خدماتی و بویژه کارمندان رستوران ها توجه ویژه کرده است، اگرچه در آن از هیچ شغل خاصی سخن به میان نرفته است.

شیوه لباس پوشیدن و یونیفرم زنان در بخش مشاغل خدماتی و رستوران ها در سال های اخیر موضوع بحث فراوانی بوده است و سال گذشته اجبار یکی کارمندان این بخش در کلگری برای پوشیدن کفش پاشنه بلند در هنگام کار در حالی که از پا درد رنج می برد موضوع بسیاری از خبرها بود.

پیشتر در استان بریتیش کلمبیا چنین لایحه ای در مجلس تصویب شد و زنان در این استان اجباری برای پوشیدن کفش پاشنه بلند ندارند. این لایحه که توسط خانم کریستینا مارتینز مطرح شده است تا کنون توانسته است تاییدیه پزشکان و متخصصان در این زمینه را کسب کند و در صورت تصویب نهایی آن در مجلس به زودی اجرایی خواهد شد.