شهروند- دولت لیبرال یکی دیگر از وعده های انتخاباتی خود را عملی کرد و آن کاهش نرخ مالیات بردرآمد کسب و کارهای کوچک از ۱۰.۵ به ۹ درصد در طی دو سال است. قرار بود دولت محافظه کار پیشین نرخ مالیات بردرآمد کسب و کارهای کوچک را از ۱۱ درصد در طی سالیان و به آهستگی به ۹ درصد کاهش دهد که دولت لیبرال آن را در ۱۰.۵ درصد تا کنون نگه داشته است.

قرار است از ابتدای سال ۲۰۱۸ نرخ مالیات بردرآمد به ۱۰ درصد و سپس از ابتدای سال ۲۰۱۹ به ۹ درصد کاهش داشته باشد. تابستان امسال دولت لیبرال اعلام کرد که میزان تبدیل درآمد به سرمایه را برای دارندگان کسب و کار های کوچک محدود خواهد کرد؛ ادعایی که با مخالفت بسیاری از صاحبان بیزینس در کانادا مواجه شد.

هم اکنون جاستین ترودو در پی اعلام کاهش نرخ مالیات بردرآمد می گوید که از این تصمیم صرف نظر می کند و روند تبدیل درآمد به سرمایه و واگذاری آن به نسل بعدی خانواده می تواند تحت شروط خاصی ادامه داشته باشد.

اگرچه صاحبان مشاغل کوچک از این خبر بسیار خوشحالند، اما همچنان به برخی جنبه های ناگفته تغییرات در قوانین مالیات مشکوکند و خواستار این هستند تا همه جوانب این تغییرات به روشنی اعلام گردد.