شهروند- بر اساس آمار تازه منتشر شده مرکز Economist Intelligence، تورنتو چهارمین شهر امن در جهان در سال ۲۰۱۷ است. این مرکز تحقیقات و آمار امنیت در ۶۰ شهر مختلف را در کشورهای مختلف دنیا در چهار زمینه امنیت دیجیتال، امنیت بهداشتی و سلامت، امنیت زیرساختی و امنیت فردی بر اساس ۴۹ شاخص عمده بررسی کرده است.

شهرهای توکیو، سنگاپور و اوزاکا همچنان رتبه های سه شهر امن جهان را دارا هستند؛ جایگاهی که از سال ۲۰۱۵ تغییری نکرده است.

تورنتو اما توانسته است که به رتبه ی چهارم بعد از این سه شهر دست یابد که دستاورد مهمی برای آن به شمار می رود. تورنتو در مدت دو سال توانسته است از رتبه ی هشتم به چهارم صعود کند. این رتبه بندی خبر بسیار خوبی برای تورنتو و اهالی آن است، زیرا معمولا با بزرگ تر شدن شهرها  امنیت آنها به مخاطره می افتد که ظاهرا در مورد تورنتو این طور نبوده است. در این رتبه بندی کراچی در رتبه ۶۰ ام و تهران در رتبه ۵۲ ام  قرار دارند.