هزاران سال پیش الزهرانی، پزشک عرب  بیماران خود را جراحی می کرد. عباس ابن فرناس سالها پیش از تولد برادران رایت، در اسپانیا  اولین ماشین پرنده را اختراع کرد.  


شماره ۱۲۱۶ ـ پنجشنبه  ۱۲ فوریه ۲۰۰۹


 

هزاران سال پیش الزهرانی، پزشک عرب  بیماران خود را جراحی می کرد. عباس ابن فرناس سالها پیش از تولد برادران رایت، در اسپانیا  اولین ماشین پرنده را اختراع کرد. ابن الحتیام دانشمند عراقی، اولین مخترع دوربین بوده است. دانشمندان زیادی که حتی شاید نامی از آنها نیز به گوش ما نخورده باشد، امروزه در مرکز علوم تورنتو معرفی می شوند. تمدن اسلام، دانشمندان و اختراعات آن زمان و منطقه عرب نشین در تورنتو در معرض دید عموم قرار گرفته است. این تمدن و ابتکار دانشمندان آن دوران مورد تحسین تمامی بازدید کنندگان قرار می گیرد. کودکان در نمایشگاه سلاطین علم  در مرکز علوم انتاریو

لزلی لیواس، رئیس مرکز علوم تورنتو می گوید: «در نمایشگاه سلاطین علم، هزاران سال تحقیقات علمی و تاریخی که هرگز در هیچ کلاس درسی بازگو نشده، در اختیار علاقمندان قرار می گیرد. بازدید کنندگان در این نمایشگاه اطلاعات زیادی در باب تاریخ علوم و مرکز اصلی آن به دست می آورند. آنان در می یابند مهد نخستین علم اروپا نیست».


 

لودو ورهین، طراح این نمایشگاه می گوید: «من تحقیقات خود را از شش سال پیش آغاز کرده و طرح ابتدایی آن را در دوبی ساختم. بسیار گیج بودم که چگونه از قرن هشت تا ۱۸ اطلاعات کافی جمع آوری کنم. با خودم فکر می کردم چرا ما هیچ اطلاعاتی از آن دوران نداریم و چرا تاریخ آن زمان را به دست فراموشی سپرده ایم؟» او اولین نمایشگاه را در سال ۲۰۰۶ در دوبی برگزار کرد که با استقبال غیرقابل باوری روبرو شد و از آن پس درخواست برگزاری این نمایشگاه در شهرهای دیگر دنیا به سوی او روانه شد.


 

یکی از کارکنان مرکز علوم تورنتو می گوید: «این نمایشگاه نشان می دهد خواستگاه اولیه بسیاری علوم و فنون مدرن امروزی کجاست. این نمایشگاه به هیچ وجه جنبه سیاسی یا مذهبی ندارد و بیشتر به مسائل علمی و تاریخی می پردازد، لیکن مایه مباهات کامیونیتی های مسلمان است. ما امیدواریم مردم زیادی از این نمایشگاه دیدن کنند. بویژه ما مشتاق استقبال از کودکان هستیم».

در کنار این نمایشگاه مرکز علوم تورنتو یک فیلم مستند ایمکس سفر به مکه را نمایش می گذارد. در این سفر ابن بیطوطه جهانگرد مشهور مسلمان برای مراسم حج پای پیاده عازم سفر مکه می شود. در راه با خطرات و مشکلات عدیده ای روبرو شده و در سال ۱۳۲۵ بالاخره به آنجا می رسد.

نمایشگاه سلاطین علوم تا ۱۰ می، پذیرای علاقمندان خواهد بود.