شهروند علی شریفیان: روز ۱۹ فوریه ۱۹۹۶ یعنی کمی بیش از ۲۰ سال پیش سکه های دو دلاری به جای اسکناس دو دلاری در کانادا به گردش درآمد. این سکه حدود ۱۰ سال بعد از لونی، سکه یک دلاری که در سال ۱۹۸۷ به بازار آمد، جای اسکناس دو دلاری را گرفت.

در زمان انتشار تونی ژان کریتین نخست وزیر کانادا بودtwonie-toonie.

بنا به گفته مقامات ضرابخانه سلطنتی کانادا در سال اول ۳۷۵ میلیون تونی ضرب و در بازار به گردش گذاشته شد و کم کم اسکناس های کاغذی جمع آوری شدند. نامگذاری این سکه که قسمت میانی آن طلایی و دور آن سفید است بحث برانگیز شد تا در نهایت بر وزن لونی که به سکه یک دلاری گفته می شود، سکه های دو دلاری تونی خوانده شدند.

ضرابخانه سلطنتی کانادا به مناسبت های ویژه مثل جشن ۴۰۰ ساله شدن کبک هم تونی هایی با طرح های متفاوت ضرب و روانه بازار کرده است.

سکه تونی رایج یک طرفش چهره ملکه الیزابت و طرف دیگرش طرحی از یک خرس قطبی است.