تقدیم به مردم ایران و کشته شدگان آبان ۹۸

نمایش حاشیه نشینان کاری از”گروه تماشاخانه” و به کارگردانی حسین افصحی شنبه پانزدهم فوریه ۲۰۲۰ در سالن نمایش بنیاد کورش به صحنه می رود.

بازیگران این نمایش عبارتنداز: فرشیده نسرین، سیفی بهپوری، سهند انعام زاده، هلیا خضائی، رویا پاچناری، مایا، مانلی وفاداری،  حسین افصحی و صدای نیلوفر.

حسین افصحی می گوید” حاشیه نشینان بر اساس نمایشنامه ای از غلامحسین ساعدی نوشته و اجرا می شود. این نمایش داستان مردمان حاشیه نشین شهری در ایران است.  مردمانی که دستشان خالی ، اما قلبی بزرگ و بخشنده دارند. مردمانی که در شرایط سخت، در کنار هم و پشت یکدیگر هستند.”

حسین افصحی و گروه بازیگرانش این اجرا را به مردم ایران و به یاد کشته شدگان آبان ۹۸ تقدیم کرده اند.

زمان : شنبه ۱۵ فوریه ۲۰۲۰ ساعت ۸ شب

۱۶۰Dudley Ave., Thornhill, ON., L3T 2E6        مکان:

محل فروش بلیت: کتابفروشی پگاه و کتابسرای بامداد

بهای بلیت:  $۵۰ & 30 تلفن اطلاعات:  647-292-0092