شهروند- روز جمعه تاریخ ۲۷ اکتبر، وزیر امور مهاجرت و شهروندی کانادا ضمن بیانیه ای اعلام کرد که سن فرزندان تحت سرپرستی افراد علاقمند به مهاجرت به کانادا از ۱۹ سال به ۲۲ سال تغییر کرده است و این تغییرات از تاریخ ۲۴ اکتبر ۲۰۱۷ اجرایی است.

تمامی افرادی که تا تاریخ ۳ ماه می ۲۰۱۷ پرونده های آنها در دست بررسی بوده و یا تا تاریخ ۲۴ اکتبر ۲۰۱۷ برای مهاجرت اقدام کرده اند، شامل این تغییرات در قوانین می شوند و می توانند فرزندان خود را به پرونده هایشان اضافه کنند.

پیش از این خانواده ها نمی توانستند در هنگام درخواست برای مهاجرت فرزندان بالای ۱۹ سال را در پرونده های خود گنجانده و همزمان برای آنها اقدام کنند.

بر اساس تغییرات جدید افرادی که علاقمند به مهاجرت به این کشور هستند می توانند به همراه فرزندان خود حداکثر تا سن ۲۲ سال برای مهاجرت اقدام کنند. قوانین درباره فرزندانی دارای معلولیت جسمی یا ذهنی ثابت است و با داشتن هرسنی می توانند به همراه خانواده های خود به کانادا مهاجرت کنند.

این تغییرات در قوانین و تسهیل کردن این پروسه برای خانواده ها در راستای برنامه های مهاجرتی کانادا و فراهم کردن امکاناتی است که بر اساس آن خانواده ها بتوانند هرچه سریع تر و راحت تر کنار همدیگر باشند.