eye-surgery

شهروند- علی شریفیان: دکتر رونالد ذوکر، دکتر گریگوری بروشل، جراحان پلاستیک همراه با دکتر عاصم علی، جراح چشم یک تیم پزشکی از جراحان بیمارستان تورنتو برای کودکان بیمار هستند که موفق به ابداع یک شیوه جراحی شده اند که ویژه عمل درمانی برای نوعی بیماری نادر و کمیاب چشم است. این تیم پزشکی موفق شده اند با روش ابداعی خود دوباره عصب های چشم در این نوع بیماری را با عملی میکروسکوپی به گونه ای ترمیم کنند که این عصب ها بتوانند دوباره درد را احساس کرده و در نهایت موجب بهبود بینایی چشم های این گروه از بیماران که به این بیماری کمیاب دچار هستند، بشوند.

با انتشار خبرهای مربوط به ابداع این شیوه به ناگهان توجه پزشکان زیادی در چهارگوشه جهان به آن جلب شده است و این امر به دلیل آنست که این تیم بدون اینکه هدفشان باشد در عمل موفق به ابداع نوعی جراحی شده اند که می تواند به بیماری چشم و نابینایی کسانی که به بیماری جذام (خوره) مبتلاء می شوند، یاری رسانده و از نابینایی آنها جلوگیری کنند. بیماری جذام در آمریکای شمالی وجود ندارد ولی حدود ۲۰۰ هزار نفر در چهارگوشه جهان به آن مبتلاء هستند. یکی از نتایج دردناک بیماری جذام، تاثیر این بیماری روی بینایی مبتلایان به آنست. جذام به مرور سبب نابینایی بیماران جذامی می شود. در ایران هم شوربختانه در قسمت های از خطه خراسان و بعد در گیلان و مازندران، زنجان و آذربایجان تا کردستان و کرمانشاه و بعضی نقاط دیگر شماری از هم مهینان ما هنوز به بیماری جذام مبتلاء هستند.