شهروند- روز دوشنبه ۳۰ اکتبر طی مراسمی که در ریچموندهیل برگزار شد، آقای استیون دل دوکا وزیر حمل و نقل انتاریو در حالی که در معیت دکتر رضا مریدی وزیر علوم و نماینده ریچموندهیل در پارلمان انتاریو بود اعلام کرد که از بهار سال آینده امتحان رانندگی “جی وان” (G1)در سرتاسر استان انتاریو به زبان فارسی در اختیار آن عده از ساکنان انتاریو که به یکی از دو زبان رسمی انتاریو یعنی انگلیسی و یا فرانسه آشنایی کافی ندارند، قرار خواهد گرفت.

در حال حاضر امتحان رانندگی علاوه بر دو زبان رسمی فوق به ۱۸ زبان دیگر برگزار می شود و با افزودن فارسی به این لیست، تعداد این زبان ها به ۱۹ فقره خواهد رسید.

آقای استیون دل دوکا (راست) در کنار دکتر رضا مریدی

آقای دل دوکا طی بیانات خود از کوشش های دکتر مریدی در اتخاذ این سیاست گذاری دولت قدردانی کرد و اظهار کرد که این تصمیم وزارت حمل و نقل به دنبال پیگیری مستمر و توصیه ی او انجام شده است.

در یک گفتگوی کوتاه با شهروند، دکتر مریدی اظهار کرد” برگزاری امتحان رانندگی یکی از خواسته های جامعه ایرانی بود و چندی پیش آقای سام ابراهیمی در این مورد با اینجانب تماس گرفتند که متعاقب آن من با آقای دل دوکا در این مورد گفت و گو کردم که خوشبختانه پاسخ ایشان مثبت بود و اینک زبان فارسی در کنار ۲۰ زبان دیگر در امتحان رانندگی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.”

ایشان همچنین از بذل توجه وزیر حمل و نقل به خواسته ی جامعه ایرانی و دیگر جوامع فارسی زبان انتاریو اظهار سپاسگزاری کرد.