روابط زوجی در چالش ها، شکست ها و از دست دادن ها!

علی رغم همه تلاش های ما برای دوری از بحران و شکست، گاهی ناخواسته دچار فقدان و چالش می شویم، انواع از دست دادن ها وجود دارد. از جمله می توان به از دست دادن عزیزان، شغل، خانه، هویت، سلامتی، دوستان و حتی آرزوها اشاره کرد، البته دشوارترین و دردناک ترین از دست دادن ها، مرگ همسر است و یا مرگ یکی از عزیزان.

گاهی حتی وقتی چیزهای کوچک را از دست می دهیم، دچار حالت سوگ می شویم. حتی جابه جایی از خانه  قدیمی و رفتن به خانه جدید و مهاجرت می تواند حسی از سوگ برای خاطرات، همسایه ها، خانه و موقعیت قبلی در ما ایجاد کند. همچنین گاهی فارغ التحصیلی، آغاز فصل جدید در زندگی مانند بالا رفتن سن، دور شدن فرزندان، تعویض شغل و حتی تولد فرزند می تواند برای ما چالش انگیز بوده و حتی در ما واکنش سوگ ایجاد کند.

مسایلی که گاه خیلی ساده به نظر می رسد مانند گذر از یک مرحله به مرحله ی دیگر،  گذر از مرحله زوج بی مسئولیت به مرحله والد شدن، رفتن بچه ها از خانه و دوباره تنها شدن می تواند چالش برانگیز باشد. حتی ممکن است رفتن جوانی و سلامتی منجر به واکنش سوگ شود. با درک چنین شرایطی خیلی با ارزش و مهم است که زوج ها با مراقبت از هم به یکدیگر کمک کنند تا با این چالشها دست و پنجه نرم کرده و زخم های یکدیگر را مرحم گذارند.  آنها می توانند با حمایت از همدیگر احساس اضطراب، غم و ترس ناشی از چالشها، شکست ها و از دست دادن ها را تسکین ببخشند.

موارد زیادی وجود دارد که یکی از طرفین دچار حالت سوگ می شود و طرف مقابل این حس حمایت و همدلی را به او نمی دهد. نتیجه اینکه حس تنهایی و رها شدگی در این شرایط سخت، اغلب باعث می شود که  زوج ها از هم دور  شوند. این احساس بی کسی در شرایط سخت گاهی آنقدر صدمه زننده است که ممکن است غیر قابل ترمیم باشد. مطمئناً شما نمی توانید مشکلات همسر خود را به طور کامل برطرف کنید و یا رنج و درد او را ترمیم کنید ولی می توانید در کنار او باشید، به او گوش دهید او را دوست بدارید، می توانید احساسات او را با ارزش بدانید و به او حمایت عاطفی تان را نشان دهید. در نهایت می بینید که رابطه و وصل شما عمیق تر می شود و راه درمان باز می شود. وصل عاطفی که با حمایت یکدیگر در شرایط سخت اتفاق می افتد می تواند حتی زخم های کهنه طرفین را شفا بخشد.