جووانی روشت، در حالی که در سوگ مادر به سر می برد، بر پیست اسکیت ظاهر شد و همه ی اندوهش را آرش وار در جان و جهان 

 

شهروند ۱۲۷۰ ـ پنجشنبه ۲۵ فوریه ۲۰۱۰


 

جووانی روشت، در حالی که در سوگ مادر به سر می برد، بر پیست اسکیت ظاهر شد و همه ی اندوهش را آرش وار در جان و جهان خویش دمید تا این سوگ را به سود سرفرازی میهن خویش کانادا تحمل کند.  در حالی که همگان به او حق می دادند که با مرگ ناگهانی مادر مسابقه ندهد، نه تنها مسابقه داد، بلکه توانست در جایگاه سوم مسابقه ای تماشایی با اسکیت بازان سرآمد جهان قرار گیرد. کاری که این دختر کانادایی کرد اشک شوق و اندوه را بر دیدگان کانادایی ها و جهانیان روان کرد. او گفته بود به خاطر مادرش و به خاطر میهنش مسابقه خواهد داد.  او زیباترین حضورش را رقم
زد تا پیوند مادر و میهن را بار دیگر در دیده ی جهانیان به نمایش بگذارد.

آدمها بر سر پیچ های مهم زندگی است که می توانند نقش تاریخی و انسانی خویش را بازی کنند. آنچه "جووانی روشت" در روز سه شنبه ۲۳ فوریه در انظار جهانیان انجام داد، مثالی است از حرمت مادر و میهن که هنوز و همچنان هر دو از یگانگان عاطفه و علاقه ی آدمی در هر کجای جهان هستند.

تاریخ از شاهکار جووانی برای آرزوی آدمی به خاطر سرفرازی وطن مثالی آموختنی خواهد داد تا افسانه ی آرش های زمان همچنان زنده و زیبا در ذهن ها جاوید بماند.


 

در جهانی که در یک سوی آن دختران جوانی مانند ندا جان در کف به خیابان های جور جمهوری اسلامی می روند و با نگاهی به آینده، خیابان از خونشان رنگین می شود، در گوشه ی دیگر آن، عمل ستودنی دختری جوان صورت انسانی و زیبای دیگری از همین جهان و انسان را رقم می زند که هرگز از ذهن ها زدوده نخواهد شد.

آدمی باید از کدام جایگاه و پایگاه انسانی برخوردار باشد که بتواند سوگ و سور را درهم آمیزد و دو سیمای مادری را در یک تصویر پاک نشدنی در صورت جهان جاودان کند. برای همین است که تا نداها و جووانی ها حضور دارند دنیای ما از فرداهای آفتابی و انسانی محروم نخواهد ماند.


 

وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی دروغ می گوید


 

دروغگویی در جمهوری اسلامی به یک سنت پسندیده تبدیل شده است. رئیس جمهوری حکومت هر روز و هر وقت که حرف بزند مقداری دروغ تحویل مردم ایران و جهان می دهد و از اینکه دروغ های شاخدار او و دولتیان دیگر آشکار شود خم به ابرو نمی آورد.

بر سر دستگیری عبدالمالک ریگی هم وزیر وزارتخانه ی جهنمی اطلاعات جمهوری اسلامی دروغ شاخدار می گوید. اولاً عبدالمالک ریگی حدود یک هفته ی پیش دستگیر شده است. دوماً در سفر محمود احمدی نژاد به پاکستان مصطفی محمدنجار وزیر کشور دولت دروغ با پاکستان معامله ای مبنی بر تحویل گاز ایران به پاکستان به پاداش تحویل ریگی را داده است. وزیر کشور برخلاف وزیر اطلاعات که همه ی امتیاز دستگیری ریگی را به سازمان اطلاعاتی حکومت تهران ارتباط می دهد، اعتراف می کند که "ریگی برای مدتی تحت نظر مأموران امنیتی، نظامی و اطلاعاتی بوده است و هنگامی که برای طراحی توطئه و شرارت از نقطه ای به نقطه ی دیگر عازم بوده، در خارج از کشور دستگیر و به داخل کشور منتقل شده است…" این ادعا با ادعای وزیر اطلاعات که ظاهراً هواپیمای حامل ریگی و همراه او که گفته می شود نفر دوم گروه است با "اسکورت" جنگنده های ایران هنگام عبور مجبور به فرود در ایران شده و به دام افتاده است، سازگاری ندارد، در حالی که گزارش های تایید نشده ی دیگر حکایت از همکاری سازمان های اطلاعات کشورهای غربی و پاکستان در دستگیری ریگی و در یک کشور خارجی دیگر ـ احتمالاً پاکستان ـ دارد و عکس ها و فیلم ورود ریگی به ایران در حقیقت از انتقال او از محل دستگیری به تهران حکایت می کند. با اینکه حکومت تهران در بوق و کرنا می دمد که دستگیری ریگی پایان هرگونه مبارزه و مخالفت با جمهوری اسلامی را نوید می دهد، و حتی وزیر اطلاعات و وزیر کشور و مقام های امنیتی می خواهند با هر ترفندی او را به غربی ها و جنبش سبز گره بزنند تا شاید از مهلکه ای که در آن گرفتار شده اند جان سالم به در برند، اما هم حقایق منطقه ی محروم بلوچستان و هم بی اعتمادی ایرانیان در سراسر میهن فلک زده ی ما نشان می دهد که جمهوری اسلامی با این دروغ و دغل ها نخواهد توانست مردم ناامید از خود را فریب دهد.