فرض بفرمایید صاحب بیزنس شخصی، فردی و یا دارای شریک مالی هستید و یا حتا صاحب شرکت با چندین شریک هستید، حال در صورت ناتوانی جسمی و ازکارافتادگی چه شرایطی برایتان پیش خواهد آمد؟

مشکل فراتر از ناتوانی جسمی و از کارافتادگی فردی است. چرا که حال می بایست جوابگوی یک بیزنس در جریان کار باشید. بله هزینه های جاری را نبایستی فراموش کرد. در بیمه فردی ناتوانی جسمی و یا از کارافتادگی در صورت پیامد بیماری و یا سانحه، بیمه فوق جوابگوی هزینه های فردی خواهد بود که آن هم طبق بیمه نامه معمولا ۷۰ درصد درآمد خواهد بود.

 

ولی هزینه های جاری و قانونی شما صاحب بیزنس چه خواهد شد؟

هزینه هایی نظیر اجاره مکان بیزنس و یا وام پرداختی، تلفن، آب و برق، گرمایش وسرمایش، حقوق کارمندان، مالیات حقوق افراد شاغل، هزینه های ماهانه عضویت سندیکا و گروه ها، هزینه های حسابداری، هزینه های ماشین و اقساط وسایل و دیگر موارد قانونی ماهانه.

چه راهکاری در صورت ناتوانی جسمی و یا از کارافتادگی جوابگوی هزینه های بیزنس به نظر می آید؟

استفاده از بخشی از بیمه ناتوانی جسمی و از کارافتادگی فردی می تواند چاره کار باشد،که البته بیشتر مواقع به نظر می آید فارغ از سبک زندگی و کم شدن مقدار درآمد حاصل از ناتوانی که ۷۰ درصد درآمد است، در زمان نیاز و مطالبه امکان پذیر نباشد.

فروش بیزنس می تواند دیگر چاره کار باشد، ولی آیا به راحتی میسر است؟ و همچنین به نرخ مناسب در فرصت کافی و لازم میسر است؟ و در صورت نیاز مبرم می توان به قیمت مناسب در زمان مناسب فروش بیزنس را انجام داد؟

بستن بیزنس تا زمانی که بهبودی کامل برای صاحب بیزنس حاصل شود، می تواند دیگر چاره کار باشد، ولی در این حالت ریسک از دست دادن بیشتر مشتری را نبایستی نادیده گرفت.

استقراض پول از دیگر راهکارهای ممکن است، که به راحتی میسر و منطقی و به صرفه نبوده و برای همه قابل انجام نیست.

و اما چاره کار منطقی، جامع و اقتصادی از هر نظر برای صاحب بیزنس چیست؟

بیمه ناتوانی جسمی و ازکارافتادگی مخصوص صاحبان بیزنس می تواند راهکاری مناسب باشد.

در چنین حالتی درصورت واجد شرایط بودن، صاحب بیزنس دریافت کننده هزینه های ماهانه بیزنس خود خواهد بود، هزینه هایی نظیر اجاره مکان بیزنس و یا وام پرداختی، تلفن، آب و برق،گرمایش و سرمایش، حقوق کارمندان، مالیات حقوق افراد شاغل، هزینه های ماهانه عضویت سندیکا و هزینه عضویت گروه ها، هزینه های حسابداری، هزینه های ماشین و اقساط وسایل اداری و دیگر موارد قانونی پرداخت ماهانه.

از خوانندگان و علاقمندان دعوت  به عمل می آوریم که تجربه های خوب و بد خود را پیرامون بیمه با ما در میان بگذارند. مطالب این مقالات صرفن درجهت اطلاع رسانی می باشد و به هیچ عنوان جایگزین مشاوره با متخصصان مربوطه نمی شود.

پرسش های خود را در زمینه طرح و برنامه ریزی مالی و سرمایه گذاری و بیمه های مختلف از طریق ایمیل مطرح کنید.

news@insufin.com

شماره تماس شرکت ۹۰۵۳۷۰۰۰۱۱ جوابگوی سوالات شما عزیزان می باشد. از شما علاقمندان رادیو و تلویزیون دعوت می شود بیننده برنامه ما در سراسر دنیا از کانال تصویر ایران دوشنبه ها ساعت ۶:۳۰ عصر به وقت تورنتو باشید.

از طریق وبسایت های شرکت و همچنین وبلاگ و رسانه های اجتماعی ما را دنبال کنید:

www.insufin.com