پرسش:

 

چندی پیش طبقه زیرین خانه ام را به یک خانم اجاره داده ام. او اخیراً به در منزل من (طبقه همکف) مراجعه و ضمن اعتراض به گرمای هوای واحد مورد اجاره خود فحاشی و سرو صدا راه انداخته و باعث آزار و اذیت خانواده ام شده، حتی پلیس در محل حاضر شده است. حال می خواهم او را بیرون کنم در حالی که هنوز قراردادش تمام نشده، چه باید بکنم؟

 

پاسخ:

بیرون کردن مستأجر قبل از اتمام قرارداد مستلزم داشتن دلایل قوی و قطعی می باشد مثلاً حکم دادگاه، گواهی پلیس دال بر اذیت و آزار و وجود شواهد قابل قبول.

اگر مستأجر در مورد برخی شرایط نامطلوب واحد مورد اجاره با شما تماس گرفت سعی کنید به آن رسیدگی نمائید و برای حل مشکل اقدام کنید. چنانچه درخواست وی منطقی نیست مراتب را برای وی توضیح دهید. بی توجهی یا کم توجهی یا فرض بر این که درخواست وی زیاده خواهی است مشکل را برطرف نمی کند.

برابر قانون مالک و مستأجر، مالک مکلف به برقراری گرمایش در محل مورد اجاره در زمان خاصی از سال و درجه حرارت مشخص می باشد (زمان و درجه حرارت بستگی به منطقه دارد)، ولی تعهدی به برقراری تهویه مطبوع تابستانی ندارد مگر در قرارداد فیمابین تعهد شده باشد. بنابراین در مورد فوق اگر مستأجر از ابتدا با این واقعیت آشنا می شد دیگر مشکلی به وجود نمی آمد. مضافاً این که اگر مستأجر قبلاً در این مورد مطلع نشده بود شاید اگر یک پنکه به او می دادید دچار مشکل بزرگتری نمی شدید.

از سوی دیگر دادگاه مالک و مستأجر Landlord Tenant Board (LTB) مرجع قضایی و جزایی عمومی نیست و فقط به مشکلات مالک و مستأجر در چارچوب قانون رسیدگی می کند، بنابراین اگر مستأجر، شما و خانواده تان را مورد آزار و اذیت قرار داده ترجیحاً باید از طریق قانونی اقدام کنید (پلیس و دادگاه). در صورتی که این مراجع موارد اذیت را تأیید نمایند، می توانید این گزارش ها را همراه فرم N7 به LTB ارائه و درخواست خاتمه قرارداد اجاره را بنمائید.

LTB مستأجر را احضار و در حضور شما به صحبت های او نیز گوش می دهد و در صورتی که تشخیص دهد مستأجر امکان تکرار مراتب را دارد حکم تخلیه صادر می کند.

توجه داشته باشید که LTB در صورتی به دعوی رسیدگی می کند که شما نوعی قرارداد اجاره فیمابین داشته باشید، حقوق مستأجر را قبلاً به وی تذکر داده باشید و محل مورد اجاره قابل سکونت و ترجیحاً دارای مجوزهای قانونی باشد.

در انتها برای حل موضوع بهترین راه برقراری ارتباط صحبت رو در رو با مستأجر (ترجیحاً با حضور شخص ثالث) و حل مشکل با حسن نیت و امید به اصلاح می باشد.

*جعفر کنودی کارشناس ارشد املاک است.