شهروند- خانم شهناز بصیری، پرستار دارای گواهینامه و دکتر آلخاندرو برلین، آنکولوژیست، موفق به دریافت هفدهمین دوره ی جایزه سالانه  KIRSH HUMANITARIAN شدند که در مرکز سرطان پرنسس مارگارت به آنها اهدا شد.

این دو برگزیده از میان هشت تن از نیروی کار کارمند و داوطلب این مرکز و با انتخاب بیماران و خانواده هایشان و به دلیل خدمات نمونه انتخاب شدند.

خانم شهناز بصیری، پرستار دارای گواهینامه (چپ) و دکتر آلخاندرو
برلین، آنکولوژیست
برندگان جایزه انساندوستانه ی کرش

یکی از بیماران که نمی خواهد نامش فاش گردد در توصیف خانم پرستار شهناز بصیری چنین می گوید: “او به درمان من کمک کرد. نه تنها برای سلامتی جسمی من تلاش می کرد، که در تمام مدت و برای مراقبت های روانی و روحی بعد از درمان نیز در کنار من بود.”

بیمار دیگری در تعریف از دکتر برلین ابراز کرد که تشخیص دقیق و به موقع دکتر برلین اجازه داد تا درمان مناسب انتخاب شده و تلاش شد تا به بهترین نحو به بیمار کمک گردد.

 جایزهKIRSH HUMANITARIAN توسط خانواده Kirsh و برای قدردانی از زحمات افرادی که به بیماران سرطانی کمک می کنند تدارک دیده شده است و به بیماران و خانواده هایشان این امکان را می دهد که به شکلی ویژه از کسانی که در راه درمان به آنها کمک کرده اند، کمک کنند.