شهروند- با نزدیک شدن به فصل تعطیلات کریسمس و ژانویه، بسیاری از کارت های اعتباری و برنامه های حق امتیاز برای مشتریان نظیر Air Miles تغییراتی ایجاد می کنند که مشتریان را به راحت خرید کردن تشویق کند. Air Miles نیز که یکی از برنامه های کسب امتیاز خرید محبوب کانادایی هاست اعلام کرد که از تاریخ ۱ دسامبر تا ۷ ژانویه میزان ظرفیت روزانه آزاد سازی امتیاز را در فروشگاه ها از ۱۰۰ دلار به ۷۵۰ دلار  افزایش خواهد داد.

این تغییرات تنها برای خرید در فروشگاه هاست و شامل بنزین زدن در پمپ بنزین های Shell نیست. میزان استفاده از امتیاز در Shell همچنان ۶۰ دلار به ازای هربار استفاده و با محدودیت ۵ بار استفاده در روز است. برنامه ی استفاده از امتیازهای نقدی در ماه مارس ۲۰۱۷ برای مدتی متوقف شد، زیرا کاشف به عمل آمد که امتیازهای مشتریان وفادار دزدیده شده و از آنها استفاده شده است. با شروع استفاده دوباره از امتیازهای نقدی، بسیاری از مشتریان شکایت کردند که سقف استفاده آنها روزانه ۵۰ دلار است که اصلا برایشان کافی نبود.