شهروند-  یکی از کارکردهای ویژه وام های بانکی علاوه بر کمک به خرید خانه، کمک به خانواده های کم درآمد برای پرداخت هزینه های عادی و روزمره زندگی شان است. برخی از کانادایی ها گاهی مجبورند برای پرداخت اجاره های عقب مانده خانه های خود به بانک های طرف حسابشان مراجعه کرده و مبالغ جزیی وام دریافت کنند. دریافت وام در همان لحظه شاید موجب دلگرمی است، اما با گذشت زمان و بازپرداخت سودی که در برخی بانکها مانند بانک اسکوشیا تا ۶۰% می رسد به امری بسیار فرسایشی و غیر قابل تحمل تبدیل می شود. بسیاری از گروه های مردمی و فعالان مدنی مانند ACORN در روزهای گذشته در مقابل دفتر وزیر دارایی بیل مورنو در اعتراض به سیاست های پولی و مالی بانک های کانادا دست به اعتراض و راه پیمایی زدند. بررسی و تحقیقات ACORN نشان می دهد که حدود ۱۵ درصد کانادایی ها به حساب های اعتباری لازم دسترسی ندارند و نمی توانند حتی به مقادیر بسیار اندک از بانک های کانادا وام دریافت کنند.

قرار است تا شروع سال ۲۰۱۹ تغییرات اساسی و بنیادی در سیستم بانک های کانادا و شیوه ی ارائه وام های گوناگون انجام شود و این گروه های مردمی امیدوارند که این تغییرات در خدمت قشری باشد که بیش از اندازه به حمایت مالی بانک ها برای گذران زندگی نیازمندند.