یک زن از کشور کره جنوبی سال ۲۰۰۰ با ویزای توریستی وارد کشور شده و درخواست پناهندگی می دهد. در ضمن دختر خود را در تورنتو به دنیا می آورد.  


شهروند ۱۲۲۷  پنجشنبه  ۳۰ اپریل  ۲۰۰۹


 

تورنتو استار-۲۶ اپریل: یک زن از کشور کره جنوبی سال ۲۰۰۰ با ویزای توریستی وارد کشور شده و درخواست پناهندگی می دهد. در ضمن دختر خود را در تورنتو به دنیا می آورد. این مدت در یک خشکشویی مشغول به کار بوده و با دخترش زندگی می کرده. لیکن اداره مهاجرت فایل درخواست اقامت او را رد کرده و این مادر و دختر ملزم به بازگشت به کشورشان شدند. دختر هشت ساله که به پنج زبان صحبت می کند برای اولین بار وارد خاک  کره جنوبی شده است.

مابقی اعضای خانواده در کشورشان زندگی می کنند. وکیل مدافع این پرونده تاکید می کرد خروج از کانادا ضربه سختی برای دختر خواهد بود. لیکن مدیر بخش دفاع از کودکان کانادا اعلام کرد:«در شرایط پیش آمده بهترین شرایط اینست که کودک در کنار دیگر اعضای خانواده زندگی کند و با آنان در ارتباط باشد».

این مادر و دختر در میان اندوه دوستانشان فرودگاه پیرسون را به مقصد سئول ترک کردند.