شهروند- روز جمعه ۱۵ دسامبر و با حضور جمعی از مقامات کانادایی از جمله جاستین ترودو نخست وزیر کانادا، کاتلین وین نخست وزیر انتاریو و جان توری شهردار تورنتو خط متروی جدید تورنتو افتتاح شد. این خط مترو که به نام گستره Toronto-York- Spadina  شهرت دارد، ایستگاه شپرد غربی (دانزویو سابق) را به مرکز شهر وان متصل می کند و برای اولین بار به خارج از شهر تورنتو کشیده می شود. این خط متروی جدید شامل ۶ ایستگاه جدید است که یکی از آنها در دانشگاه یورک قرار دارد و شاید یکی از مهمترین این ایستگاه ها به شمار می رود. به همین خاطر روز افتتاح این خط مترو تمامی مقامات دانشگاه یورک و خیل کثیری از خبرنگاران در این دانشگاه حضور داشتند.

ایستگاه های جدید مترو هرکدام کار یکی از معماران برجسته ی کانادایی است و به لحاظ زیبایی در رتبه ای بسیار بالاتر از ایستگاه های دیگر مترو در این شهر قرار دارد.

این خط مترو از روز یک شنبه ۱۷ دسامبر درهای خود را به روی مردم گشود و با گشایش آن خط اتوبوس اکسپرس شماره ۱۹۶ که سالها بود از ایستگاه شپرد غربی و شرقی دانشجویان را به دانشگاه یورک حمل می کرد به کار خودش پایان داد. به مناسبت افتتاح این خط مترو، استفاده از مترو روز یکشنبه رایگان اعلام شد.

تخمین زده می شود که تا سال ۲۰۲۰ حدود ۲۴ میلیون نفر سالیانه از این خط مترو استفاده کنند و دانش جویان یورک یکی از مهمترین مسافرهای این خط هستند.