شهروند- این روزها ظاهرا نفرت پراکنی و تهدید مختص تنها مسلمانان نیست و دیگر ادیان نیز از این آسیب ها در امان نیستند. هم اکنون پلیس کلگری در حال بررسی نامه هایی است که به یکی از کنیسه های یهودیان در این شهر فرستاده شده است و این نامه یکی از پنج نامه ای است که به جوامع یهودیان در سراسر کانادا فرستاده شده است.

این نامه ها سرشار از عبارات تهدیدآمیز و نفرت برانگیز است و بر روی آنها صلیب شکسته ی آلمان نازی به چشم می خورد و می گوید که یهودیان باید از بین بروند. به گفته پلیس این نامه ها از منطقه ای در امریکا فرستاده شده است.

جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا به این نامه ها واکنش نشان داده است و می گوید کانادا کشوری برای این نوع نفرت و تهدید نیست و همه تلاش پلیس این است که هرچه سریعتر جلوی چنین نفرت پراکنی گرفته شود. این نامه های ضد یهودیت همزمان با دور هم آمدن خانواده های یهودی برای گرامیداشت Hanukkah فرستاده شده است. این نامه ها نه تنها برای جامعه یهودیان ناراحت کننده است، بلکه موجب نگرانی و ناراحتی تمام کانادایی هاست. از دیگر شهرهایی که این نامه ها در آنها دریافت شده است می توان از مونترال، همیلتون و ادمونتون نام برد.