شهروند- سال ۲۰۱۸ سالی سرنوشت ساز و دشوار برای دولت لیبرال کانادا خواهد بود. اگرچه انتخابات نخست وزیری کانادا در سال ۲۰۱۹ برگزار خواهد شد ولی تکلیف دو استان مهم کانادا، انتاریو و کبک و نخست وزیر های لیبرال این دو استان به ترتیب خانم کاتلین وین و فیلیپ کولاردPhilippe Couillard ، طی انتخابات سال ۲۰۱۸ مشخص خواهد شد. اگر سال ۲۰۱۸ آخرین سال برای دولت های لیبرال در استان های مهم ذکر شده باشد باید به تبع آن منتظر تغییرات و چالش های جدی برای دولت لیبرال کانادا در سال ۲۰۱۹ باشیم.

خانم کاتلین وین یکی از نزدیک ترین متحدان دولت لیبرال فدرال است و آقای فیلیپ کولارد یکی از فدرالیست ترین نخست وزیران در تاریخ کبک است. هردوی این افراد در خطر از دست دادن جایگاه خود در انتخابات سال ۲۰۱۸ هستند. رهبران حزب محافظه کار چه در استان انتاریو و چه در استان کبک از مخالفان دولت جاستین ترودو نیستند، اما باید بدانیم که آمدن بر سر کار هریک از این دوتن به مشکلات جدی برای دولت لیبرال منجر خواهد شد. دیگر انتخابات کانادا چندان مشکل آفرین به نظر نمی رسد و بیشترین میزان این خطر از جانب این دو استان است. متخصصان در این زمینه معتقدند که خانم وین و آقای کولارد هردو هنوز این شانس را دارند که بتوانند در انتخابات سال ۲۰۱۸ برنده باشند.