اسکیت روی یخ زیر پل گاردنر

روز شنبه قرار است یک مکان عمومی دیگر که زمستانها برای تفریح عموم درنظر گرفته شده، به طور رسمی افتتاح شود.

این مکان در زیر پل گاردنر قرار دارد و محل اسکیت روی یخ است.

زمان: شنبه ۶ ژانویه ساعت ۱۱ صبح

مکان: The Bentway Skate Trail

۲۵۰ Fort York Blvd, Toronto, ON

 

 

 

DJ Skate Nights 

شنبه شب ها در هاربرفرانت سنتر از ساعت ۸ تا ۱۱ شب همراه با موسیقی اسکیت روی یخ بازی کنید.

ورود برای همه رایگان است.

زمان: تا شنبه ۱۷ فوریه ـ ۸ تا ۱۱ شب

مکان:  Harbourfront Centre

۲۳۵ Queens Quay West

 

شب های زمستانی در قصر کاسالوما

قصر تاریخی کاسالوما با چراغانی زیبا، از مکان های دیدنی تورنتوست. از این قصر دیدن کنید.

زمان: یکشنبه ۷ ژانویه از ساعت ۵ عصر تا ۹ شب

مکان: Casa Loma

۱ Austin Terrace

http://casaloma.ca/index.html