شهروند- بر اساس یک آمار جدید منتشر شده میانگین درآمد مدیران عامل برتر کانادا تقریبا ۲۰۰ برابر درآمد یک کارمند معمولی است. بنابر تحقیقات این گزارش که توسط The Canadian Centre for Policy Alternatives تهیه شده است درآمد یک فرد معمولی در کانادا رقمی معادل ۴۹,۷۳۸ دلار است و میانگین درآمد یک مدیر عامل ۱۰.۴ میلیون دلار می باشد یعنی به عبارتی میتوان گفت که این مدیران درآمد یک سال یک فرد معمولی را در اولین روز کاری خود در سال ۲۰۱۸ و پیش از نوشیدن قهوه ی نیمروزی به دست آورده اند. این درآمد سالیانه حقوق پایه، درآمد سهام، مزایای حقوق را شامل می شود.

برخی از اقتصاددانان معتقدند که مقایسه این افراد با کارمندان معمولی صحیح نیست، زیرا این مدیران استعدادی دارند که با انسانهای عادی قابل مقایسه نیست و میزان درآمدی که کسب می کنند سزاوار آنهاست وگاهی از مقدار استعداد آنها کمتر است، اما منتقدان این درآمدهای نجومی می گویند که اگر مالیات بر درآمد این افراد تغییر نکند شکاف طبقاتی در آینده بیشتر خواهد شد. بر اساس این آمار جوزف پاپا مدیر عامل valent pharmaceuticals با درآمد سالیانه ۸۳.۱ میلیون دلار در صدر جدول و رونالد میتل استیت (Ronald Mittelsteadt) مدیر عامل waste connections با آمد سالیانه ۱۵.۸ میلیون دلار در انتهای جدول قرار دارد.