به گزارش تورنتو استار مورخ ۱۵ فوریه، در یک لحظه نوجوانانی که در ایستگاه متروی دافرین در انتظار رسیدن قطار بودند به سوی قطار  هل داده  شدند.  


شماره ۱۲۱۷ ـ پنجشنبه  ۱۹ فوریه ۲۰۰۹


 ساب وی دافرین

به گزارش تورنتو استار مورخ ۱۵ فوریه، در یک لحظه نوجوانانی که در ایستگاه متروی دافرین در انتظار رسیدن قطار بودند به سوی قطار  هل داده  شدند. جاکوب گرینسپن، دو دوست نوجوانش را برای جشن تولد خود دعوت کرده بود.

ساعت ۴:۴۵ سه نوجوان روی سکوی متروی ایستگاه دافرین به سمت شرق ایستاده بودند که ناگهان یک مرد ناشناس به سوی آنان دوید و سه نوجوان را به سمت قطار هل داد. یکی از نوجوانان به خبرنگاران گفت: «کسی در کمین ما نبود. ما هیچ برخورد یا مشاجره ای با این شخص نداشتیم.» در جریان این واقعه راننده قطار که متوجه افتادن نوجوانان شده بود، به سرعت ترمز را کشید. و قطار پس از طی مسافتی توقف کرد. پسرها با حضور ذهن کافی به لبه کناری سکو پناه بردند. تنها پای چپ جاکوب بر اثر برخورد با قطار جراحت دیده، لیکن دو نوجوان دیگر کاملا سالم هستند. به محض توقف قطار، راننده از قطار خارج شده و برق خط سوم را قطع کرد. مردم حاضر در محل زنگ خطر را به صدا درآوردند تا مامورین ایستگاه مرد متواری را دستگیر کنند.

بنا به گزارش های رسیده، نوجوان مصدوم، جراحی شده و هم اکنون تحت نظر پزشک معالج است. دانلد گری، افسر پلیس و مسئول این پرونده به خبرنگاران گفت: «هیچ دلیل و یا انگیزه ای برای انجام این عمل وجود نداشته است. پلیس سعی دارد با ریشه یابی دریابد آیا مجرم به بیماری روانی مبتلاست یا خیر. به همین منظور در دادگاه این شخص از سه روانپزشک دعوت شده، تا مجرم را بیشتر مورد بررسی قرار دهند».

آدنیر دو اولیوریا، ۴۷ساله، متهم این پرونده است. بر اساس تشخیص کارشناسان او برای کنترل اضطراب و افسردگی لورازپام مصرف می کند و نشانه های شیزوفرنی در او به وضوح دیده می شود.