شهروند- دولت مرکزی کانادا ابتدای این هفته مقررات جدیدی را در زمینه ی مقابله با آلودگی محیط زیست اعلام کرد. این مقررات اعلام شده در تمام استان های کانادا به صورت یکپارچه و از سپتامبر ۲۰۱۸ اجرایی خواهد شد و تمام استان ها ملزم به اجرای آن هستند مگر اینکه پیش تر خودشان در این زمینه مقرراتی وضع کرده و یا ارائه داده باشند.

بر اساس این قوانین تازه وضع شده توسط دولت مرکزی کانادا، کمپانی هایی که بیشتر از مصرف مورد نیاز انرژی استفاده کرده باشند باید هزینه ی کربن پرداخت نمایند، اما کمپانی هایی که ۳۰ درصد یا بیشتر کمتر انرژی مصرف کرده باشند اعتبار مالی به عنوان پاداش برای صرفه جویی دریافت خواهند کرد.

 

هزینه ی کربن بر تمام بخش های صنعتی تاثیر خواهد گذاشت و حتی صنعت برق نیز باید این هزینه را پرداخت نماید.

گفته می شود که حدود ۸۰ درصد جمعیت کانادا هم اکنون تحت پوشش سیستم های موجود قیمت کربن هستند. قیمت آلودگی کربن از ۱۰ دلار برای هر تن شروع شده و تا سال ۲۰۲۰ به ۵۰ دلار در هر تن می رسد. سازمان محیط زیست کانادا می گوید ما نمی خواهیم کاری کنیم که صنعت های مختلف در کانادا به جاهای دیگر دنیا رفته و آنها را آلوده کنند، بلکه می خواهیم این آگاهی عمومی برای صرفه جویی در مصرف انرژی حاصل شود.

منتقدان این قوانین براین باورند که دولت کانادا به بازارهای رقابتی توجهی ندارد و به فکر صنایع در این کشور نیست. استان ها فرصت دارند تا تاریخ اول سپتامبر ۲۰۱۸ سیستم خود را برای بررسی ارائه نمایند در غیر این صورت موظف به اجرای این قوانین سراسری هستند.