شهروند- جان دیکوت (John Dickhout) 55 سال دارد و ساکن اتاواست. او زندگی اش را مدیون آدام پراشا (Adam Prashaw) 22 ساله است. پراشا در سال ۲۰۱۶، بعد از سالها رنج بردن از بیماری صرع به دلیل بروز تشنج در جکوزی جانش را از دست داد. این جوان در ۱۶ سالگی بعد از گرفتن گواهینامه تمام اعضای بدنش را اهدا کرده بود که در صورت نیاز برای بیماران دیگر استفاده شود.

جان (راست) با قلب آدام دوید

جان دیکوت که در همان تاریخ در انتظار دریافت قلب بود، قلب این جوان را دریافت کرد و به زندگی بازگشت. جان بعد از مدتی توانست با خانواده ی آدام ارتباط برقرار کند و کم کم تبدیل به دوستان نزدیک شدند. چند روز پیش جان دیکوت در اتاوا به افتخار آدام پراشا و به افتخار زندگی که به وی اهدا شده است به آرزویش جامه عمل پوشاند و ۱۰ کیلومتر دوید در حالی که پدر و مادر آدام برای تشویق او در آنجا حضور داشتند. پدر و مادر آدام می گویند که آدام عاشق زندگی بود و همیشه به او افتخار می کنند.

جان می گوید وقتی از خط پایان گذشت تنها آدام در ذهنش بود و بعدازظهری که او از دنیا رفت، اما بسیاری را در این دنیا نجات داد. داستان آدام و جان به ما اهمیت اهدای اعضا را نشان می دهد و این که مرگ پایان زندگی نیست و می توان تا ابد در دل آدمها و در یاد انسانهایی که بهشان کمک کرده ایم، زندگی کنیم.