شهروند- بانک کانادا یک شبه و در تاریخ ۱۷ ژانویه ۲۰۱۸ نرخ بهره پایه را با بیست و پنج صدم افزایش به ۱.۲۵ درصد بالا برد. این بانک اعلام کرد که افزایش نرخ بهره با هدف تقویت وضعیت اقتصادی انجام شده است و این سومین بار است که از ماه جولای سال گذشته ما شاهد افزایش نرخ بهره بانکی در کانادا هستیم. بانک کانادا بعد از افزایش نرخ بهره اعلام کرد که داده های جدید نشان می دهد نرخ تورم به نرخ هدف نزدیک است و اقتصاد در بهترین ظرفیتش در حال کار کردن است.

چند روز قبل از اعلام رسمی بانک کانادا، دیگر بانک های بزرگ کانادا نرخ بهره های خود را برای وام های مختلف افزایش دادند.

افزایش نرخ بهره بانکی و افزایش نرخ بهره برای وام های مسکن به همراه آزمون جدید استرس که قرار است برای خریداران مسکن اجرایی شود، کار را برای افرادی که خریداران اولین خانه شان هستند بسیار سخت تر خواهد کرد و منجر به این خواهد شد که بسیاری از افراد همچنان زندگی اجاره نشینی را به خریدن خانه ترجیح دهند.

در این بازار شاید افرادی که نرخ بهره وام خود را تا ۵ سال ثابت کرده اند خیال آسوده تری داشته باشند اگرچه این افراد در دراز مدت هزینه بیشتری برای خرید خانه نسبت به افرادی که نرخ بهره شان ثابت نشده است پرداخت خواهند کرد.

افزایش نرخ بهره به طور کلی بر بازار مسکن در کانادا به شدت تاثیر خواهد گذاشت و شاید خریداران به جای عجله کردن در خرید به این مهم بپردازند که در کجا کاندو و یا خانه ی بهتری خریداری کنند.