شهروند- زمان زیادی به قانونی شدن مصرف ماری جوانا در کانادا نمانده است و بسیاری از طرفداران این طرح روزشماری می کنند تا اول جولای امسال را علاوه بر روز کانادا به دلیل دیگری نیز جشن بگیرند، اما خبرها حاکی از آن است که برخی از استان ها به زمانی بیشتر، حدود ۸ الی ۱۲ هفته، نیاز دارند تا مراحل نهایی این اقدام انجام شده و برای  پیاده کردن این طرح آماده شوند.

همچنین گزارش ها از مجلس سنا نشان میدهد که این طرح در این مجلس برای تصویب با مشکلات زیادی روبروست و ممکن است برخی لوایح و مصوبه های قانونی دیگر شامل آن شود که در این صورت ممکن است دوباره برای گرفتن رای اکثریت راهی مجلس عوام شوند که این روند پروسه قانونی شدن را به تاخیر می اندازد.

قانونی شدن مصرف ماری جوانا در بین محافظه کاران مخالفان بسیار زیادی دارد. اگرچه نمایندگان دولت لیبرال تمام تلاش را خود می کنند تا طبق وعده شان مصرف ماری جوانا از اول جولای ۲۰۱۸ قانونی شود، اما بسیاری از مخالفان این طرح می گویند باید زمان کافی در اختیار تمام استان ها گذاشته شود تا برای چگونگی توزیع و قوانین مصرف آن اماده گردند و ممکن است این پروسه یک سال به تعویق بیفتد.