شهروند- دور ششم مذاکرات نفتا در کانادا به پایان رسیده است و قرار است تا دور هفتم این مذاکرات در اواخر فوریه در مکزیک شروع شود. اگرچه لحن صحبت های دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۸ نسبت به سال ۲۰۱۷ کمی مثبت تر شده است، اما همچنان حرف های دو پهلو و پر از کنایه او نسبت به روند تجارت با کانادا در کاخ سفید در جریان است و این صحبت ها واکنش های زیادی را از جانب دولت کانادا در پی داشته است.

در سخنانی جدید ترامپ اعلام کرد که کانادا در تجارت با آمریکا صادق نیست و امریکا پول زیادی را در تجارت با کانادا در زمینه های “کشاورزی” و “عبور از مرزها” از دست می دهد بنابراین بر اساس گفته های او یا باید کانادا روند خود را تغییر دهدو یا در غیر این صورت روند تجارت با کانادا به شیوه ای دیگر انجام خواهد شد. دولت کانادا در پاسخ به این اظهارات بیان کرد که این گفتمان بسیار دو پهلو و مبهم است و منظور ترامپ اصلا روشن نیست.

جاستین ترودو با اشاره به نتایج بررسی ها و اعداد ارقام اداره ی تحلیل اقتصادی ایالات متحده امریکا اعلام کرد که چیزی که روشن است آمریکا از تجارت با کانادا بسیار سود می برد و اعداد منتشر شده نشان می دهد که در سال ۲۰۱۶ آمریکا از مازاد تجاری فراوانی با کانادا برخوردار بوده است.

ترامپ در ضمن سخنانش به کشورهای دیگری نیز، بدون بردن نام آنها، اشاره کرد و گفت که از آمریکا در زمینه تجاری سوءاستفاده می کنند و  او سعی می کند با بالا بردن مالیات واردات جلوی این سوءاستفاده را بگیرد.

او همچنین بیان کرد که کنار گذاشتن قرارداد نفتا به نفع هیچکدام نیست و ترجیح می دهد که این بازی برد برد باشد تا باخت، که البته جاستین ترودو نیز اعلام کرد که قرارداد تجاری بازی هاکی نیست که در آن به دنبال برنده و بازنده باشیم؛ تا زمانی که تجارت انجام می شود همگان نفع می برند و در زمان نبود تجارت همگان متضررند.