شهروند- علی شریفیان: به گفته مایکل کلارک، رئیس آتش نشانی برمپتون انتاریو ساعت ۳ و ۱۹ دقیقه بامداد یک شنبه ماموران آتش نشانی به یک مجتمع مسکونی که دچار حریق بزرگی شده بود، فراخوانده شدند. حدود ۵۰ مامور آتش نشانی با ۱۹ ماشین آتش نشانی با تمام تجهیزات لازم به مبارزه با آتش پرداختند تا آن را مهار کنند، اما به علت وزش باد حریق به سرعت به همه طرف پراکنده شد و تمام واحدهای این مجتمع مسکونی را تقریبا به خاکستر مبدل کرد. با وجود شدت و وسعت آتش سوزی ماموران موفق شدند ساکنان این مجتمع را از مهلکه نجات بدهند، اما سه چهار ساعت بعد از شروع این آتش سوزی جسد سوخته پسرک ده ساله ای در یکی از خانه ها پیدا شد. به گفته پلیس و مسئولان آتش نشانی نیکلاس گابریل ده ساله به نظر می رسد در خواب بر اثر تنفس گازهای سمی جان سپرده است. نیکلاس برای اولین بار به خانه دوستش رفته بوده تا شب را با او بگذارند و همانجا خوابیده بود.
در این آتش سوزی بین ۸۰ تا ۱۰۰ نفر هم خانه و کاشانه خود را از دست داده اند. در جریان آتش سوزی ساکنان خانه های اطراف این مجتمع به سرعت تخلیه شده اند. کسانی که بر اثر این آتش سوزی که هنوز علتش روشن نشده، بی خانمان شده اند بطور موقت در محل های مختلف اسکان داده شده اند. روز سه شنبه مردم این شهر در مراسم ویژه یادبود نیکلاس گابریل که دانش آموز کلاس چهارم بوده با تاسف و اندوه شرکت کردند.

child